כשרועמים התותחים, “המוזות” לא נחות. להן פי מאה החצים, פי אלף קורבנות. עוצמת קשתו של קופידון – קלע עלוב נגדן. לא אהבה תוליד המון עם צמא לחורבן. להן יש שם,…